0

می خواهید به ایران برید؟

hace un año

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


Popular

0
Nicole
FlagInglésHace 20 horas
Comentarios: 0Denunciar
fluency
english
speaking
reading
writing
0
Amy
FlagChino mandarínHace 7 horas
Comentarios: 0Denunciar
0
Peter
FlagInglésHace 4 horas
Comentarios: 0Denunciar
positive english
positive mind english
english speech lesson

Marty

Flag
(673)
$18.95
USD/h
class
Inglés
globe
EE. UU.
time
951
Reservar clases