0

We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!

hace 5 meses
We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!
Translate: Chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ, tôi giúp bạn học Tiếng việt (và tìm hiểu về Việt Nam), bạn giúp tôi học tiếng anh và hơn thế nữa chúng ta sẽ là những người bạn tốt :)
vietnam
english

Popular

0
Jessica
FlagChino mandarínHace 6 horas
Comentarios: 0Denunciar
0
FlagInglésHace un día
Comentarios: 6Denunciar
english
learning
levels
0
Jeff
FlagInglésHace 2 horas
Comentarios: 1Denunciar
MapProfile Picture
Vietnamita
Flag Vietnam
9:18 AM (GMT+07:00)
Miembro desde: 30 de junio de 2018